Jakość energii
Layer_20
Home Jakość energii Pomiary jakości energii elektrycznej

Pomiary jakości energii elektrycznej

Wykonujemy pomiary jakości energii elektrycznej, których celem jest zbadanie jakościowych parametrów elektrycznych w sieci zasilającej przedsiębiorstwo oraz oszacowanie możliwych do uzyskania oszczędności finansowych w wyniku poprawy tych parametrów.

 

 

Czynności wykonywane podczas pomiarów jakości energii elektrycznej:

 • Sprawdzenie parametrów jakościowych na zgodność z normą EN-PN 50160
 • Ocena stanu technicznego sieci elektroenergetycznej
 • Weryfikacja poprawności pracy układów kompensacji mocy biernej
 • Wskazanie możliwych źródeł pogorszenia parametrów jakościowych oraz przyczyn ewentualnych problemów technicznych
 • Określenie poziomu strat energii elektrycznej
 • Oszacowanie możliwych do uzyskania oszczędności finansowych
 • Wstępne określenie możliwości dywersyfikacji źródeł zasilania
 • Analiza taryfy i faktur za energię elektryczną

 

 

Korzyści z wykonania pomiarów:

wiedza techniczna
oszacowanie oszczędności
kalkulacja inwestycji

 

 

Po wykonaniu pomiarów klient otrzymuje szczegółowy raport, który zawiera:

 • Szczegółowe dane pomiarowe wraz z klarownymi objaśnieniami
 • Wnioski techniczne i ekonomiczne z analizy danych
 • Przyczyny oraz skutki pogorszenia parametrów jakości energii elektrycznej
 • Dobór rozwiązań poprawiających parametry jakościowe
 • Wytyczne instalacyjne dla proponowanych rozwiązań
 • Kosztorys inwestycji w proponowane rozwiązania

 

 

Wskazania do wykonania pomiarów:

 • Chęć weryfikacji możliwości uzyskania dodatkowych oszczędności finansowych
 • Ponoszone są opłaty za moc bierną indukcyjną i/lub pojemnościową, tg(fi) nie jest utrzymywany zgodnie z umową rozliczeniową od Operatora
 • Mierniki tablicowe w rozdzielni wskazują pogorszone parametry jakościowe np. THDI>10%, THDU>3%, asymetria>10%
 • W sieci zainstalowane są falowniki, oświetlenie wyładowcze lub LED, prostowniki 6- i 12-pulsowe, napędy tyrystorowe, spawarki, zgrzewarki, piece łukowe, piece indukcyjne
 • Odczuwalne są skutki pogorszenia parametrów jakościowych jak np. częste uszkadzanie się odbiorów, nieprawidłowa praca odbiorów, migotanie oświetlenia, niepożądane zadziałania zabezpieczeń, głośna praca transformatorów, podwyższona temperatura transformatorów i kabli, przestoje produkcyjne z niewyjaśnionych przyczyn

 

 

Warunki techniczne wykonania pomiarów

Pomiary jakości energii elektrycznej wykonujemy analizatorami PQ-BOX w klasie A, zgodnie z przyjętymi w Polsce normami i wewnętrznymi standardami.

 

Podłączenie analizatorów wymaga tymczasowego zainstalowania izolowanych układów pomiarowych.

 

Podłączenia możemy dokonywać pod napięciem. Nie jest konieczne wyłączenie zasilania ani ingerencja w konstrukcję rozdzielnic. Nasi pracownicy posiadają odpowiednie uprawnienia zezwalające na prace pomiarowe.

 

 

Jeżeli jesteś zainteresowany wykonaniem pomiarów jakości energii elektrycznej skontaktuj się z nami.