Jakość energii
Layer_20
Home Jakość energii Audyty efektywności energetycznej

Audyty efektywności energetycznej

Wykonujemy audyty z zakresu optymalizacji energetycznej przedsiębiorstwa jak i bezpieczeństwa przemysłowego i oddziaływania na środowisko.

 

Proces audytu przebiega wieloetapowo pozwalając uzyskać pełnię wiedzy dotyczącej aktualnego stanu przedsiębiorstwa w badanym aspekcie, jak i możliwych do realizacji działań naprawczych służących poprawie istniejących parametrów.

Etap 1
 • Analiza Stanu Istniejącego
 • Analiza kosztów pozyskania energii
 • Analiza dokumentacji
 • Analiza potrzeb klienta
Etap 2
 • Agregacja Danych
 • Wywiad techniczny
 • Pomiary 
 • Weryfikacja pracy instalacji
Etap 3
 • Wstępna Analiza Finansowa
 • Wstępny dobór rozwiązań
 • Analiza uwarunkowań makro i mikroekonomicznych
 • Analiza wrażliwości i ryzyka
 • Aspekty formalno-prawne
Etap 4
 • Finalny Raport
 • Finalna analiza finansowa inwestycji
 • Szczegółowe dane techniczne
 • Wstępny harmonogram realizacji inwestycji

Wykonując audyt dokonujemy analiz charakterystycznych wartości zależnych od wymogów i specyfiki wykonywanego badania

Energia_elektryczna
Energia elektryczna
Energia_cieplna_i_chłodnicza
Energia cieplna i chłodnicza
Sprężone_powietrze
Sprężone powietrze
Dywersyfikacja_źródeł_energii
Dywersyfikacja źródeł energii
Konsulting_środowiskowy
Konsulting środowiskowy
Bezpieczeństwo_procesowe
Bezpieczeństwo procesowe
_Bezpieczeństwo_przeciwwybuchowe
Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe
_Bezpieczeństwo__pożarowe
Bezpieczeństwo pożarowe
_Analiza_finansowa_dofinansowania
Analiza finansowa dofinansowania
Energia_elektryczna
Energia elektryczna
 • Analiza zużycia i kosztów pozyskania energii
 • Analiza obecnych instalacji wytwarzania i dystrybucji energii
 • Pomiary rozpływu mocy, strat i parametrów jakościowych
 • Weryfikacja pracy układów kompensacji mocy biernej
 • Analiza stanu rozdzielnic i miejsc potencjalnych awarii
 • Dobór rozwiązań redukujących straty i koszty pozyskania energii
Energia_cieplna_i_chłodnicza
Energia cieplna i chłodnicza
 • Analiza zużycia i kosztów pozyskania energii
 • Analiza obecnych instalacji wytwarzania i dystrybucji energii
 • Analiza przenikalności cieplnej przegród budowlanych
 • Analiza energochłonności instalacji wewnętrznych
 • Analiza stanu izolacji wewnętrznych sieci ciepłowniczych
 • Pomiary termowizyjne
 • Dobór rozwiązań redukujących straty i koszty pozyskania energii
Sprężone_powietrze
Sprężone powietrze
 • Sprawdzenie nieszczelności instalacji 
 • Przegląd urządzeń pracujących w instalacji
 • Pomiary ciśnienia
 • Ocena systemu przesyłowego oraz jego pojemności
 • Zbadanie najczęściej pojawiających się problemów
 • Dobór rozwiązań poprawiających efektywność instalacji
Dywersyfikacja_źródeł_energii
Dywersyfikacja źródeł energii
 • Analiza możliwości technicznych rozwiązań zasilania m. in. za pomocą źródeł parowych i gazowych, kogeneracji i trigeneracji układów pirolizy czy paneli fotowoltaicznych
Konsulting_środowiskowy
Konsulting środowiskowy
 • Pomoc w uzyskaniu decyzji, pozwoleń i zgód administracyjnych z zakresu ochrony środowiska
 • Prognozy i raporty oddziaływania na środowisko
 • Pozwolenia zintegrowane i opracowania środowiskowe
 • Konsultacje społeczne i środowiskowe
 • Audyty i przeglądy ekologiczne
 • Analizy porealizacyjne
 • Programy dostosowawcze
Bezpieczeństwo_procesowe
Bezpieczeństwo procesowe
 • Analiza zagrożeń i ryzyka (m.in. metody PHA,HAZID, EHAZOP, LOPA, FTA,RBD, FMEA/FMECA
 • SEVESO – System przeciwdziałania poważnym awariom
 • SIL – bezpieczeństwo funkcjonalne
_Bezpieczeństwo_przeciwwybuchowe
Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe
 • Analiza, ocena i klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem
 • Dokument Zabezpieczenia przed Wybuchem
 • Doradztwo w zakresie certyfikacji urządzeń ATEX
 • Ocena zagrożenia zapłonem dla maszyn
 • Dobór systemów ochrony przeciwwybuchowej
 • Instrukcja Eksploatacji Urządzeń w Strefach Ex
 • Instrukcja Ochrony przed Elektrycznością Statyczną
 • Audyt ATEX
_Bezpieczeństwo__pożarowe
Bezpieczeństwo pożarowe
 • Analiza bezpieczeństwa pożarowego
 • Opracowanie scenariuszy pożarowych
 • Określenie warunków ochrony przeciwpożarowej
 • Koordynacja projektu w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
 • Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
_Analiza_finansowa_dofinansowania
Analiza finansowa dofinansowania
 • Analiza ekonomiczna zaproponowanych modernizacji w oparciu o wskaźniki: NPV, IRR, SPBT, DGC
 • Analiza uwarunkowań makro i mikroekonomicznych
 • Analiza wrażliwości i ryzyka
 • Uwzględnienie prognozowanego zużycia energii i wzrostu cen
 • Uwzględnienie możliwości dofinansowania z programów środowiskowych i operacyjnych, środków unijnych, systemu białych certyfikatów

Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi usługami to skontaktuj się z nami.