window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-J43LD9JE97'); Magazyn energii w transformacji energetycznej
Aktualności
shutterstock_1350370946

Rola magazynów energii w transformacji energetycznej

Szerokie zastosowanie magazynu energii Energate to klucz do przeprowadzenia transformacji energetycznej w Polsce.

W dobie niepewnej sytuacji na rynku cen energii i rosnącego zapotrzebowania na nią, inteligentne zarządzanie energią elektryczną stało się kwestią kluczową dla wszystkich podmiotów. Transformacja energetyczna, która ma miejsce  w Polsce, nie uda się bez wsparcia magazynów energii. Przynoszą one korzyści w czterech obszarach, które są niezbędne do sprawnego i pełnego przeprowadzenia transformacji energetycznej.

 

Poniższy artykuł to studium kilku przypadków, które pokazują jak magazyn energii wpływa na sieć elektroenergetyczną, gospodarkę, redukcję emisji gazów cieplarnianych i bezpieczeństwo. Zastąpienie paliw kopalnych w produkcji energii, źródłami zero lub niskoemisyjnymi nie uda się bez sprawnej infrastruktury, która będzie wstanie zbilansować sieć i dostarczyć wymaganą ilość energii do odbiorców. Transformacja energetyczna to również dbanie o środowisko naturalne, które do tej pory zamykało się w ramach zrównoważonego rozwoju określonego przez umowy międzynarodowe w tym: Agendę 21 z Rio De Janeiro lub program Natura 2000, a obecnie wkraczającego coraz śmielej do biznesu przez społeczną odpowiedzialność biznesu i ESG. W końcu żadna rewolucja nie zostanie przeprowadzona, jeśli nie zaspokaja początkowo podstawowych, a później wyższych potrzeb jednostki przez co staje się społecznie akceptowalna i zyskuje zwolenników.

 

Rola magazynów energii w transformacji energetycznej - P. Jeż, A. Marat

Wstecz