Aktualności
iStock-1088950364-scaled

Poprawa jakości energii elektrycznej

Współczesne systemy energetyczne często borykają się z problematyką niskiej jakości energii oraz zbyt małej efektywności energetycznej, dla której jednym z istotnych zagadnień jest kompensacja wyższych harmonicznych oraz mocy biernej.

Choć ten problem, z punktu widzenia tech­nicznego nie jest nowy, to jednak jego skala stale rośnie, czyniąc go coraz bardziej ważnym, a skutki złej jakości energii oraz niskiej efektywności energetycznej coraz bardziej dotkliwymi.

 

Czym jest jakość energii elektrycznej?

Jakość energii elektrycznej to grupa para­metrów zawartych w normie PN-EN 50160 charakteryzujących napięcie zasilające m.in. wyższe harmoniczne THDI, THDU, moc bierna Q i tg(ϕ), asymetria prądów i napięć UU, wahania i zapady napięcia, udary prądowe, itd. których zapewnienie na odpowiednim poziomie jest warunkiem poprawnej i efektywnej pracy zasilanych urządzeń elektrycznych.

 

Skutkiem złej jakości energii są m.in.:

 

Źródła złej jakości energii:

 

Jak poprawić jakość energii elektrycznej?

Od wielu lat specjalizujemy się w dziedzinie jakości energii elektrycznej i efektywności energetycznej. Na bazie naszych doświadczeń możemy potwierdzić, że najbardziej efektywną metodą poprawy jakości energii elektrycznej jest instalacja filtra aktywnego.

Urządzenia te przeznaczone są do poprawy jakościowych parametrów energii i nadążnej kompensacji energii biernej. Inwestycja w filtry aktywne to oszczędność rzędu 10%!

 

Dlaczego stosowanie filtrów jest korzystne ?

 

Produkty wspierające poprawę jakości energii elektrycznej

 

 

Ulotka Poprawa Jakości Energii Elektrycznej Ulotka Poprawa Jakości Energii Elektrycznej
Wstecz