Aktualności
Kompensacja(3)

Magazyn energii Energii dekarbonizuje przemysł morski

W dniu 28 marca odbyło się spotkanie członków Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego w ELMECH-ASE S.A. w ramach projektu ZEVInnovation, hubu produkcji statków zeroemisyjnych. W spotkaniu wzięli udział członkowie Klastra zainteresowani rozwijaniem rozwiązań i produktów wykorzystujących magazyny energii Energate.

- Celem spotkania było wygenerowanie wspólnych projektów, których zadaniem jest wykorzystanie potencjału członków Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego (znanego na rynku międzynarodowym jako Baltic Sea and Space Cluster - BSSC), które zapewnią uczestnictwo polskim innowacyjnym firmom w transformacji energetycznej Unii Europejskiej – powiedział Marek Grzybowski.

 

Klaster integruje inicjatywy lokalne i pozycjonuje je na rynku globalnym w formie projektów. Niedawno otrzymał nagrodę za aktywność członków klastra we wdrażaniu innowacji zapewniających bezpieczeństwo w portach i stoczniach, na statkach i w transporcie morskim, na jednostkach serwisowych i instalacjach offshore.

 

Działalność klastra charakteryzuje podejście holistyczne, integracyjne i globalne, czyniąc działalność Przemysłu Morskiego 4.0 częścią Gospodarki 4.0. – wyjaśnia prof. Marek Grzybowski podkreślając, że klaster integruje inicjatywy lokalne i pozycjonuje je na rynku globalnym w formie projektów.

 

- Współpraca z klastrem i firmami w ramach niego zrzeszonymi otwiera nowe możliwości dla naszej firmy, a także implementacji magazynów energii w przemyśle morskim zarówno na morzu, jak i na lądzie – mówił Arkadiusz Marat, prezes zarządu Elmech-ASE. Opracowaliśmy już wiele konstrukcji, które posiadają certyfikacje stowarzyszeń morskich i mogą być stosowane na okrętach - mówił prezes Arkadiusz Marat prezentując konkretne rozwiązania na wykonanych realizacjach.

 

Elmech ma innowacyjne rozwiązania pozwalające na zapewnienie wysokiej jakości paramatrów energii elektrycznej i efektywności energetycznej. Na bazie wieloletnich doświadczeń jesteśmy w stanie dopasować najbardziej efektywną metodą poprawy jakości energii elektrycznej do potrzeb obiektu lub jednostki pływającej – wyjaśniał Marat


Elmech wytwarza również urządzenia, które pozwalają na ograniczenie rachunków za prąd kompensując energię bierną. Kompensacja mocy biernej to szybka droga do oszczędności, a my produkujemy urządzenia, które pozwalają na jej osiągnięcie – mówił Witold Kowalczyk, wiceprezes ELMECH-ASE.


Moc bierna to około 20% kosztów poniesionych za pobór energii. Z kompensacji mocy biernej może skorzystać każdy, kto z tytułu jej poboru ponosi jakiekolwiek koszty. Inwestycja w kompensator mocy biernej zazwyczaj spłaca się od 3 do 24 miesięcy. Z problemem dodatkowych opłat za pobór mocy biernej borykają się biurowce, sklepy wielkopowierzchniowe, super markety, budynki mają zainstalowaną fotowoltaikę czy zakłady przemysłowe – wyjaśniał Marat.

 

W czasach transformacji energetycznej i dynamicznego wzrostu cen energii niezbędne jest inteligentne zarządzanie energią elektryczną. Transformacja energetyczna i optymalizacja zużycie energii wymaga wsparcia magazynów energii. Ich wprowadzenie w rozwiązaniach przemysłowych, w portach i przystaniach, stoczniach i magazynach, biurach i innych obiektach zapewnia korzyści w wielu obszarach aktywności, które są niezbędne do sprawnego i pełnego przeprowadzenia transformacji energetycznej, które zaprezentował prezes Marat.

 

Zaprezentowane rozwiązanie niemal od razu gwarantuje obniżenie kosztów zakupu energii, pozwala na przechowanie nadwyżek energii z instalacji PV, zmniejszenie mocy pobranej, czy zasilanie instalacji w czasie tzw. blackout’u.

 

Istotnym wsparciem transformacji energetycznej są kompleksowe działania Grupy Technologicznej ASE.


- Grupa Technologiczna ASE to podmioty obejmujące swoim działaniem proces inwestycyjny oraz eksploatację obiektów przemysłowych - od wykonania analiz i dokumentacji środowiskowych, poprzez projektowanie, do wdrożenia systemów, technologii i wyposażenia zakładów w urządzenia i komponenty. Mamy swoje przedstawicielstwo w Afryce, dynamicznie rozwijamy działalność w Indiach, gdzie pracuje już 20 inżynierów  – mówił Adam Jachowicz, który reprezentował Dariusza Jachowicza, prezesa Grupy Technologicznej ASE.

 

Grupa Technologiczna ASE jest koordynatorem hub GREEN-TECH, którego zadaniem jest integracja wszystkich firm klastra w celu oferowania kompleksowych rozwiązań ułatwiających transformację energetyczną, od magazynowania i zarządzania zieloną energią z różnych źródeł poprzez systemy bezpieczeństwa i optymalizacji zużycia energii oraz zasilania transportu różnymi rodzajami paliw. 


- Aktualnie wszystkie projekty posadowienia farm wiatrowych w polskiej strefie ekonomicznej  realizowane są przez Projmors, działający w ramach Grupy ASE. Aktualnie budujemy również stacje tankowania wodoru, które również mogą zostać wykorzystane do bunkrowania statków – wylicza Jachowicz.


- Rozwiązania wodorowe wymagają również technologii związanych z magazynowaniem energii – wyjaśniał Witold Kowalczyk.


- W transformację energetyczną aktywnie włącza się Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - powiedział Mikołaj Ochman, członek zarządu PSSE. W 2021 roku Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna wykonała audyt efektywności energetycznych należących do niej obiektów. W skutek tych działań PSSE we współpracy z Krajową Agencją Poszanowania Energii stworzyła raport energetyczno-ekonomiczny, w którym opracowała przedsięwzięcia modernizacyjne przewidziane na lata 2021-2023.

 

W wyniku wykonanych audytów PSSE otrzymało Świadectwa Efektywności Energetycznej o wartości 17,225 toe wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W 2022 roku wykonano pierwszy  etap modernizacji obejmujący zaprojektowanie i wymianę opraw oświetlenia ulicznego na LED w lokalizacjach Kartoszyno oraz Ostaszewo (wymieniono łącznie ok. 200 szt. opraw).


- Przeprowadzono  modernizację węzłów cieplnych w budynkach największego kompleksu jakim zarządza bezpośrednio Strefa, czyli Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdańsku i wystąpiliśmy do Prezesa URE o wydanie kolejnych Świadectw Efektywności Energetycznej – mówił Ochman.


Następnie uczestnikom spotkania zaprezentowano magazyn energii, który wraz z urządzeniami sterującymi zamontowany jest w standardowym kontenerze. Witold Kowalczyk i Patryk Jeż zaprezentowali montowanie klastrów baterii i układu sterującego, wyjaśniając rolę i działanie poszczególnych układów. Spotkanie zakończono dyskusją na temat realizacji wspólnych projektów i współpracy międzynarodowej w projekcie ZEVinnovation, w celu uczestniczenie z produktami polskich firm w transformacji energetycznej krajów skandynawskich i regionu Morza Śródziemnego tym Adriatyku.

 

20230328_10060920230328_12292720230328_123031
Wstecz