Aktualności
shutterstock_1350370946

Informujemy, że postępowanie w sprawie zapytania ofertowego nr 03/02/2022 - Opracowanie i uruchomienie układu sterowania wielopoziomowym, hybrydowym przekształtnikiem sieciowym z przewodem neutralnym przeznaczonym do pracy z OZE i wielofunkcyjnymi magazynami energii zakończyło się wyłonieniem wykonawcy.

Informujemy, że postępowanie w sprawie zapytania ofertowego nr 03/02/2022 -  Opracowanie i uruchomienie układu sterowania wielopoziomowym, hybrydowym przekształtnikiem sieciowym z przewodem neutralnym przeznaczonym do pracy z OZE i wielofunkcyjnymi magazynami energii zakończyło się wyłonieniem wykonawcy.

Wyłoniony wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia w cenie (netto) 200 000 zł

Politechnika Gdańska

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

ul. G. Narutowicza 11/12

80-233 Gdańsk

 

Elmech-ASE Sp. z o.o. otrzymał/a dofinansowanie w ramach programu "μGranty B+R dla przedsiębiorstw" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Komercjalizacja wiedzy, Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje.

 

Całkowita wartość  projektu netto: 200.000,-. zł

 

Całkowita wartość dofinansowania netto: 150.000,- zł

 

Wstecz